Workshopy umění a řemesel

Pojďte s námi rozvinout svou haptickou a vizuální stránku osobnosti
za přítomnosti tlumočníka

Díky O2 SmartUp grantu pořádáme víkendové workshopy a kurzy, kde není potřeba akustická komunikace, ale naopak se
více rozvíjí vizuální a haptická stránka osobnosti návštěvníků. Co to znamená? Že budeme společně tvořit. Slyšící i neslyšící.

Kurzy se zaměřují na oblast umění a řemesel a jsou otevřené pro širokou veřejnost, takže pokud se chcete naučit něco nového a zároveň trochu poznat kulturu neslyšících, neváhejte se přihlásit. Na kurzech bude vždy přítomen tlumočník znakového jazyka.

Za víkendové workshopy dostanete potvrzení o absolvování a pokud se vám práce bude líbit, můžete pokračovat
v dlouhodobějším kurzu. Za úspěšné absolvování celého kurzu od nás získáte certifikát.

Jestliže s vámi bude váš učitel/mistr odborné výuky spokojen, může vám následně nabídnout zaměstnání v tomto oboru.

Připravované kurzy


Kurzy vznikají za pomoci grantu Nadace O2 Smart Up.