Umíte si představit, že byste nikdy neslyšeli hudbu, zvuky, okolní ruchy?

Přijďte si s NáZNAKem interaktivní formou vyzkoušet, jaký je to pocit být neslyšící.

Víte, jak neslyšící vstávají bez běžného budíku? Jak vnímají hudbu pomocí vibrací? Jak nakupují? Chtěli byste se naučit základy znakového jazyka a dozvědět se mnoho zajímavostí ze světa založeného na vizualitě?

Naším cílem je pomoci k lepší integraci neslyšících, přispět ke vzájemnému porozumění a k rozbití předsudků a strachu
z komunikace s neslyšícími.
Jak?


Zážitková hra

Vyzkoušej si hravou formou, jaké je to být neslyšící. NáZNAK se snaží budovat mosty a bourat stereotypy v komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími. Propojujeme svět neslyšících
a slyšících pomocí interaktovní zážitkové hry, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet, jaký je to pocit být neslyšící.

Umělecko-řemeslné workshopy

Pořádáme tlumočené workshopy a kurzy z oblasti umění
a řemesel pro slyšící i neslyšící, protože věříme, že tvůrčí proces lidi spojuje. A my se snažíme přispívat k lepšímu vzájemnému porozumění mezi oběma světy a zároveň zvyšovat kvalifikaci nejen neslyšících na trhu práce.


Naším mottem je naučit lidi kolem sebe #vnimatsvetjinak